porušování práv

Prosazování práv na hranicích

Aby se zabránilo dovozu zboží porušujícího patenty, mají jejich majitelé v některých státech právo domáhat se svých nároků i na hranicích pomocí celních orgánů.

Právní ochrana průmyslového vzoru

„Majitel průmyslového vzoru se může svých práv domáhat soukromoprávními nebo veřejnoprávními prostředky.“

Syndikovat obsah