ČOI

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce je orgán státní správy, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Při prosazování práv z průmyslového vlastnictví a duševního vlastnictví hraje nemalou roli.

Právní ochrana průmyslového vzoru

„Majitel průmyslového vzoru se může svých práv domáhat soukromoprávními nebo veřejnoprávními prostředky.“

Syndikovat obsah