původce

Kdo má právo podat přihlášku průmyslového vzoru

Přihlášku je oprávněn podat ten, kdo má k průmyslovému vzoru právo.

Takové právo má původce nebo jeho právní nástupce.

Za původce je považována fyzická osoba, která vytvořila průmyslový vzor vlastní tvůrčí činností. Původcem tedy nemůže být právnická osoba.

Instrukce k vyplnění přihlášky průmyslového vzoru

Instrukce pro vyplnění formuláře:

Přihláška průmyslového vzoru se může týkat jedné varianty (jednoduchá přihláška) nebo skupiny jednotlivých variant vzoru (hromadná přihláška) tak, že tvoří jednu obecnou myšlenku nebo typovou řadu. Údaj o počtu variant uveďte v příslušné kolonce.

Syndikovat obsah