zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Vymáhání práv dle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví upravuje zákon č. 221/2006 Sb. Dle tohoto zákona může majitel užitného vzoru požadovat vůči třetí osobě, která porušuje nebo ohrožuje jeho právo, informace o původu a distribučních sítích zboží nebo služeb, kterými je právo porušováno.

Syndikovat obsah