napodobenina

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce je orgán státní správy, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Při prosazování práv z průmyslového vlastnictví a duševního vlastnictví hraje nemalou roli.

Prosazování práv na hranicích

Aby se zabránilo dovozu zboží porušujícího patenty, mají jejich majitelé v některých státech právo domáhat se svých nároků i na hranicích pomocí celních orgánů.

Syndikovat obsah