průmyslový vzor

Jednoduchá a hromadná přihláška průmyslového vzoru

Přihláška průmyslového vzoru může být podána jako jednoduchá nebo hromadná.

V prvním případě je zápis do rejstříku průmyslových vzorů požadován pouze pro jeden průmyslový vzor.

Průmyslový vzor mající zápisnou způsobilost

Předmětem průmyslového vzoru, který má zápisnou způsobilost, může být pouze:

Co nelze chránit průmyslovým vzorem

Průmyslovým vzorem nelze chránit výrobek jako takový, protože je předmětem materiální povahy a ztělesňuje celou řadu řešení – vedle vzhledu zhmotňuje i materiálové složení a konstrukci, která výrobku umožňuje fungovat.

Zápisem průmyslového vzoru do rejstříku může být chráněn jen vzhled jako takový, tedy abstrakce, kterou je možné ztělesnit ve výrobku nebo ji na výrobek aplikovat.

Pojem průmyslový vzor

Podle vymezení zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, se jedná o vzhled výrobku nebo jeho části, zejména jde o linie, obrysy, barvy, tvar, strukturu, materiál nebo zdobení výrobku.

Informace o průmyslových vzorech

Zvolte některou z následujících možností:

Vítejte na informačním portálu PRŮMYSLOVÝ-VZOR.CZ

Cílem tohoto projektu je poskytnout veřejnosti informace o průmyslových vzorech a napomoci tak původcům i dalším zainteresovaným subjektům ochránit design - vnější vzhled jejich výrobků v České Republice i v zahraničí, ale i podporovat ochranu již dříve nabytých práv průmyslového vlastnictví.

Syndikovat obsah