původce průmyslového vzoru

Kdo má právo podat přihlášku průmyslového vzoru

Přihlášku je oprávněn podat ten, kdo má k průmyslovému vzoru právo.

Takové právo má původce nebo jeho právní nástupce.

Za původce je považována fyzická osoba, která vytvořila průmyslový vzor vlastní tvůrčí činností. Původcem tedy nemůže být právnická osoba.

Pojem průmyslový vzor

Podle vymezení zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, se jedná o vzhled výrobku nebo jeho části, zejména jde o linie, obrysy, barvy, tvar, strukturu, materiál nebo zdobení výrobku.

Syndikovat obsah