výrobek

Pojem složený výrobek, součástka složeného výrobku a část výrobku

Složeným výrobkem se rozumí výrobek skládající se ze součástek, které je možné rozebrat a znovu sestavit, není tudíž kompaktní jako např. odlitek.

Součástka složeného výrobku je výrobkem svého druhu.  Součástku složeného výrobku nelze chápat jako část výrobku, který je kompaktní, nerozebíratelný.

Pojem výrobek

V běžném životě je pojem výrobek chápán jako něco hmotného, stálého v čase a jednoznačně vymezeného resp. ohraničeného v prostoru. Zákon má pro své účely vytvořenou vlastní definici výrobku. Za výrobky zákon považuje:

Syndikovat obsah