ochrana průmyslového vzoru

Zánik a výmaz průmyslového vzoru

Právo ze zapsaného průmyslového vzoru zaniká dle zákona dvěma způsoby.

Jedním z nich je uplynutí doby ochrany. Průmyslový vzor je chráněn po dobu 5 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru, tuto dobu je možné pětkrát prodloužit až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky.

Ochrana průmyslového vzoru v zahraničí

Vlastník průmyslového vzoru, zapsaného v rejstříku průmyslových vzorů, požívá ochranu pouze na území České republiky. Pokud chce získat ochranu i v jiném státě, je nutné ji nějakým způsobem získat.

Doba ochrany zapsaného průmyslového vzoru

Zapsaný průmyslový vzor je chráněn po dobu 5 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru.

Tato doba může být vlastníkem opakovaně prodlužována, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru.

Právní ochrana průmyslového vzoru

„Majitel průmyslového vzoru se může svých práv domáhat soukromoprávními nebo veřejnoprávními prostředky.“

Syndikovat obsah