vyobrazení

Jak se podává přihláška průmyslového vzoru

O zápis průmyslového vzoru do rejstříku se žádá pomocí přihlášky průmyslového vzoru.

Instrukce k vyplnění přihlášky průmyslového vzoru

Instrukce pro vyplnění formuláře:

Přihláška průmyslového vzoru se může týkat jedné varianty (jednoduchá přihláška) nebo skupiny jednotlivých variant vzoru (hromadná přihláška) tak, že tvoří jednu obecnou myšlenku nebo typovou řadu. Údaj o počtu variant uveďte v příslušné kolonce.

Syndikovat obsah