součástka složeného výrobku

Pojem složený výrobek, součástka složeného výrobku a část výrobku

Složeným výrobkem se rozumí výrobek skládající se ze součástek, které je možné rozebrat a znovu sestavit, není tudíž kompaktní jako např. odlitek.

Součástka složeného výrobku je výrobkem svého druhu.  Součástku složeného výrobku nelze chápat jako část výrobku, který je kompaktní, nerozebíratelný.

Syndikovat obsah