překážka zápisné způsobilosti

Co nelze chránit průmyslovým vzorem

Průmyslovým vzorem nelze chránit výrobek jako takový, protože je předmětem materiální povahy a ztělesňuje celou řadu řešení – vedle vzhledu zhmotňuje i materiálové složení a konstrukci, která výrobku umožňuje fungovat.

Zápisem průmyslového vzoru do rejstříku může být chráněn jen vzhled jako takový, tedy abstrakce, kterou je možné ztělesnit ve výrobku nebo ji na výrobek aplikovat.

Syndikovat obsah