zánik ochrany průmyslového vzoru

Zánik a výmaz průmyslového vzoru

Právo ze zapsaného průmyslového vzoru zaniká dle zákona dvěma způsoby.

Jedním z nich je uplynutí doby ochrany. Průmyslový vzor je chráněn po dobu 5 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru, tuto dobu je možné pětkrát prodloužit až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky.

Doba ochrany zapsaného průmyslového vzoru

Zapsaný průmyslový vzor je chráněn po dobu 5 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru.

Tato doba může být vlastníkem opakovaně prodlužována, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru.

Syndikovat obsah