vzdání se práv

Zánik a výmaz průmyslového vzoru

Právo ze zapsaného průmyslového vzoru zaniká dle zákona dvěma způsoby.

Jedním z nich je uplynutí doby ochrany. Průmyslový vzor je chráněn po dobu 5 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru, tuto dobu je možné pětkrát prodloužit až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky.

Syndikovat obsah